Zestiende eeuwse glasschilders uit Cuijk

In de Gelderlander, editie Maasland februari 2016, staat een oproep. 'Bent u trots op iets in uw dorp en vindt u dat daarvoor, in welke vorm dan ook, permanent aandacht zou moeten zijn?' Mail dan naar.....

In de gemeente Cuijk komen misschien wel meerdere personen in aanmerking voor een mail naar de Gelderlander of voor vereeuwiging in brons. De nu nog levende helden zullen op dat laatste nog even moeten wachten, maar goede geschiedenis heeft geen boodschap aan de goede bedoelingen van het nageslacht.

Gouda is bijzonder trots op twee kunstenaars die in de zestiende eeuw een belangrijke rol in de glasschilderkunst van de Noordelijke Nederlanden hebben gespeeld. Maar wist u dat de broers Crabeth Cuijkse wortels hebben? Dirck, de beroemdste van de twee, ook wel de 'Rembrandt der glazeniers' genoemd, is waarschijnlijk in Cuijk geboren. Vader Pieter Crabeth was een Cuijkse glazenier en waarschijnlijk diegene van wie Dirck het vak geleerd heeft en bovendien zelf een zeer verdienstelijk ‘glaesmaker’.

Middeleeuwen - Peter Crabet van Cuijck, glaesmecker

large