Zeldenrust heeft Varend monument wimpel gekregen

Afgelopen zaterdag heeft het voetveer "Zeldenrust" de titel, "Varend Monument" gekregen.
De hierbij behorende wimpel is door de zoon van de laatste pontbaas, de hr. Mulder,  aan het vaartuig bevestigd.