De ontginning van Vianen

Vanaf het einde van de 18e eeuw werd een stuk heide, waar nu Vianen ligt, ontgonnen door armelui uit de omgeving. Dit gebied heeft altijd bij Cuijk gehoord maar het was niet/nauwelijks bewoond. Hier kregen zij een stukje land waarop zij konden wonen en werken. Het gehucht groeide al snel uit tot een dorp en in de daaropvolgende jaren probeerde het dorp een eigen status te krijgen. In 1929 kreeg Vianen een school en in 1931 werd het een zelfstandige katholieke paraochie. Vanaf die tijd spreken we over Vianen als kerkdorp.

Inzegening bromfietsen bij de kerk van Vianen. Pastoor Muskens.

Inzegening bromfietsen bij de kerk van Vianen. Pastoor Muskens.