De Bataafs-Franse tijd in het Land van Cuijk

Eind 18e eeuw, na de tachtigjarige oorlog lag het Land van Cuijk ingebed tussen twee machten: de Bataafse Republiek en het Franse keizerrijk. Invloed van beide rijken was aanwezig en de tegenstellingen tussen protestants en katholiek waren ook in deze contrijen duideljik merkbaar. In 1795 werd het Land van Cuijk toegevoegd aan de Bataafse Republiek.

bataafse tijd  

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.