Cuijk 1874 - 1886

We gaan in gedachten terug naar eind negentiende eeuw en maken een wandeling door Cuijk (en omgeving). Dit doen we met behulp van de aquarellen van Arnold von Geusau, die hier tijdens zijn pensioen verbleef en Cuijk en omgeving vastlegde voor de komst van de fotografie. Zijn werkjes vormen een mooi sfeerbeeld van het dagelijkse leven.

We starten het tochtje in Beers en lopen van daaruit over de grindweg naar Cuijk.

Daar zien we de poort van Cuijk; de molen (waar nu een supermarkt is), de in 1882 aangelegde spoorweg Nijmegen - Venlo en in de verte de oude kerktoren. Ruraal Cuijk, eenvoudig en overzichtelijk.

Verder naar het station Cuijk. Gebouwd in waterstaat stijl. Naast veldwachter Hol loopt burgemeester Groen, schoolmeester Peters draagt zijn kennis in twee valiezen terwijl van de Wiel zijn biertonnen naar huis brengt. Daarvoor loopt postmeester Roeffen. Rechts ziet u Kaat en Marie Engels met hun moeder. De vrouw in de Brabantse klederdracht is tot nu toe niet achterhaald.

Door de stationsstraat lopend passeren we de woning van veearts Boots.

Via de Korte Molenstraat komen we bij de Grotestraat, op de hoek logement de Koornbeurs. Cuijk had in die tijd al straatverlichting, links een lantaarnpaal.

We slaan rechtsaf en lopen noordwaarts door de Grotestraat. Ter hoogte van sociëteit de Groote Doelen, opgericht in 1844, is veel volk op de been. Boogschutters staan voor hun verenigingsgebouw met op de voorgrond burgemeester Pieter Groen (die is ons blijkbaar voorbijgesneld van af de Stationsstraat), oprichter van fanfare Caecilia. Rechts onder de boom enige muzikanten, het eerste beeld van fanfare Caecilia.  In het midden het herenhuis van notaris van Cranenburgh, nu ongeveer de ingang van het overdekte winkelcentrum. Links nog een klein gedeelte van het hekwerk rond de woning van de familie Regouin.

Verderop komen we bij een nog bestaand huis, rechts op de aquarel, vroeger eigendom van de familie Manders. Op de voorgrond een beugelbaan, destijds een geliefde sport in het Brabantse land.

Oostwaarts komen we bij de Maas, met oeververbinding Cuijk - Middelaar en de oude kerk waarvan nu alleen nog de toren resteert. Een typisch tafereel in laat-romantische stijl zoals we die kennen van Carl Spitzweg.

Lopen we over de zomerdijk langs de Maas naar de pastorie. Daar zien we parochianen huiswaarts keren na een bezoek aan de kerk. Opvallend dat de kinderen net zo gekleed zijn als de ouders, echte kinderkleding bestond blijkbaar nog niet.

Na de industriële revolutie vond de RK kerk dat het tijd werd voor een 'herkerstening'. De arbeiders hadden zich te veel van de kerk afgekeerd. Met veel enthousiasme werd dit ter hand genomen en het tijdperk van het Rijke Roomse leven begon. Onderstaand plaatje toont een processie in Cuijk, met alle pracht en paal.

Von Geusau heeft een aantal aquarellen gemaakt van de Maasstraat, al wandelend over dit 'Maasplein' komt u nog de onlangs ontdekte waterpomp tegen, een kermis en een militaire parade.

We lopen de Grotestraat uit richting Sint Agatha en passeren het Nederlands Hervormde kerkje links op de aquarel. Als we deze voorbij zijn en we kijken nog even om zien we de Martinuskerk en de synagoge.

Het laatste deel van de wandeling, deze eindigt bij het oudst bewoonde klooster van Nederland in St Agatha. Een mooi zomertochtje door historisch Cuijk, ontdekken kan ook dichtbij.