St.-Antonius en Martinusgilde Cuijk

Activiteiten van de gilden vormen een belangrijke uiting van de regionale cultuur. Zij verzorgen eigen culturele evenementen en leveren een bijdrage aan plaatselijke feestelijkheden. Ook kunnen ze het historisch karakter van bepaalde manifestaties benadrukken. In het land van Cuijk bestaan al sinds de middeleeuwen schuttersgilden. Waar de andere gilden verdwenen, met name door toedoen van Lodewijk Napoleon, bleven zij bestaan. Een tijdlang sluimerend, maar begin 20ste eeuw weer uit hun slaap gewekt in de hausse van algemene herwaardering van de Brabantse identiteit.

Extra's - Immaterieel Cultureel Erfgoed - Het St.-Antonius en Martinusgilde Cuijk

gildetochtschieten