Privacy voorwaarden

Het Cuijks Archief heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen en vertrouwelijk behandelen. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van het Cuijks Archief met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door het Cuijks Archief worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan het Cuijks Archief geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het Cuijks Archief gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot communicatie en betalingen met U. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij op grond van een wettelijk voorschrift dit geëist wordt.

Het Cuijks Archief zal naar aanleiding van een verzoek elke zijn of haar persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen.
Verzoek voorbeelden tot inzage / verwijdering / aanpassen kunt U vinden op de website : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven