Ontwikkelingen rondom het Hertenkamp aan Den Oeiep

Op 7 oktober 2014 verscheen in de Maasdriehoek een bericht over bezuinigingen. Het college van B en W stelde de gemeenteraad voor om in 2015 een bezuiniging van ca. € 700.000 door te voeren. Het gemeentebestuur had in een 37 pagina’s tellend document verschillende bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Voorstellen om tot (flinke) bezuinigingen te komen, waren o.a. het opheffen van kinderboerderij het Hertenkamp in 2015. Dit zou dan een besparing van € 32.500 per jaar opleveren. In de programmabegroting van de bezuinigingsvoorstellen 2015-2018 was te lezen dat de gemeente inschatte dat de educatieve waarde zou vervallen en dat er mogelijk bezwaren zouden volgen van omwonenden en gebruikers. (Bron: http://file.kliknieuws.nl/file/1/2014/10/06/03-bijlage-programmabegroting-2015-bezuingingsvoorstellen.pdf) De voorbereidingen voor het hertenkamp begonnen in 1963. In 1964 volgden beplantingen en de vijver in het bungalowpark Den Oeiep, het inzaaien van de weide, de bouw van een nachtverblijf voor de dieren en tot slot de afrastering en het tegelpad e.d. Op de foto: Teunis van Raaij, de gemeenteparkwachter, bijgenaamd “de gruune”. Dit jaar was niet de eerste keer dat het hertenkamp onder vuur lag. In december 1986 werd eveneens een voorstel gedaan om het hertenkamp op te heffen. Het argument was destijds dat het hertenkamp een relatief zwaar beslag legde op de gemeentelijke middelen en slechts een beperkt aantal mensen profijt zou hebben van deze voorziening. Bewoners waren het in de jaren ’80 niet eens met de voorgenomen sluiting van het hertenkamp en er werd een comité opgericht. De gemeenteraad sprak zich vervolgens in meerderheid uit voor het handhaven van hertenkamp. Op 11 november 2014 verscheen in het Cuijks Weekblad een bericht dat besloten is dat het hertenkamp versoberd heringericht wordt. Het beheer komt in handen van omwonenden en vrijwilligers.

17. Rekreatie / CD nr 1