Troef (M)aas

[video width="480" height="360" mp4="http://cuijksarchief.nl/sites/default/files/uploads/2016/09/de-maas-bevoren.-1963-Cuijk.mp4"][/video]

1917, 1929, 1935, 1942, 1955 en 1963. Jaartallen die verbonden zijn door een niet alledaags gebeuren, het dichtvriezen van de Maas.

In 1963 haalde Cuijk de landelijke pers met een foto van Helmuth Hagemann. Op deze foto een actie, zeg maar stunt, van een kwartet heren. Jaren later, in 1985, bezocht een journalist van de Echo Jan Gerrits in bejaardencentrum Porta Coeli. Jan, in Cuijk destijds beter bekend als Jan de Paai, was als kind al eens de bevroren Maas overgestoken, die soms meerdere keren per jaar dichtzat. Zo ook in 1963, en daar vertelde Jan graag over. Juist vanwege die stunt.

Jan woonde in 1963 in bij de familie Luijpen in de Maasstraat en kon van daaruit de ijsontwikkeling in de Maas goed volgen. Plotseling vertoonden zich in die barre winter de eerste ijsschotsen. Die koekten aan elkaar tot hele ijsvelden. Nadat deze ijsvelden elkaar hadden weten te vinden kwam de Maas, ter hoogte van het oude raadhuis, tussen Cuijk en Middelaar helemaal dicht te zitten. Overigens alleen daar, ter hoogte van Nutricia bleef een groot wak en verderop in de richting van Katwijk eveneens.

Jan gerrits ( de Paai ) als toneelspeler

Jan Gerrits ( de Paai ) vertelt.

Jan ging poolshoogte nemen en zag van af de overkant twee mannen naderen. Stapje voor stapje kwamen ze in de richting van Cuijk. Het waren Marinus Janssen en zijn zoon. Eenmaal aan de Cuijkse kant werden ze hartelijk begroet door Jan die meteen ook maar de oversteek waagde en aan de Middelaarse kant op een borreltje getrakteerd werd. Later volgden meer inwoners van Cuijk en Middelaar, er werd zelfs een pad aangelegd over de ijsschotsen. Met schoppen en andere werktuigen werd er geëgaliseerd en zodoende ontstond er een kronkelend pad naar de overzijde van de rivier. Dit pad heeft er 5 dagen gelegen, toen schoot het ijs los en was het gebeurd met de overtocht.

24 januari 1963: het weer was te koud om lang op het ijs te verblijven, zeker als je geen klompen aan had. Toch waren een aantal mannen te porren voor een stunt. Vader en zoon Janssen, Karel Janssen en Jan zetten een tafel met 4 stoelen op het ijs en speelden een vijftal rikspelletjes. Verder kwamen ze niet, veels te koud. Wel een historisch moment, niet alleen voor de heren, ook voor Cuijk.

Juist toen Jan troef aas ging uitspelen en daarvoor een niet onbekende houding aannam was Helmuth Hagemann zo attent dit moment te vereeuwigen. Zo uniek dat landelijke kranten de foto publiceerden en er een verhaal over schreven.

En weer deed de Maas iets met Cuijk en haar bewoners.

Kaarten op de Maas met J. Gerrits ( de Paai ) en Fam. Jansen 24 Jan. !963

Kaarten op de Maas met Jan Gerrits ( de Paai ) en Fam. Jansen 24 Jan. 1963.