Romeinse opgravingen in de gemeente Cuijk

Van het Romeinse Cuijk is vandaag de dag niets meer bovengronds te zien. Omdat het ontbreekt aan voldoende contemporaine schriftelijke bronnen zijn archeologische opgravingen de belangrijkste bron van onze kennis over de Romeinse tijd in Cuijk (we spreken dan van protohistorie).

Door het ontbreken van duurzaam bouwmateriaal in deze streken werden veel gebouwen opgetrokken uit hout of vlechtwerk. Belangrijke gebouwen en constructies werden geheel of gedeeltelijk in steen uitgevoerd, zoals de brug over de Maas. Deze steen was afkomstig uit de Eiffel en de Maasvallei. Na de Romeinse tijd werden deze stenen 'hergebruikt' voor bijvoorbeeld kerken, waardoor ze zich niet altijd meer op de plek van het eerste gebruik bevinden. Toch is Cuijk een belangrijke vindplaats van Romeinse oudheden. De Romeinse resten zijn door ophoging steeds dieper onder het maaiveld komen te liggen waardoor ze voor latere aantastingen zijn behoed. Hierdoor is er in Cuijk sprake van een bodemarchief van zeer hoge kwaliteit!

De komst van een groot aantal, betrekkelijk vermogende , legioensoldaten met hun gezinnen, ambachtslieden en handelaren zal de regionale economie een ongekende impuls hebben gegeven. Behalve steenresten en geconserveerd hout is de Cuijkse bodem dan ook rijk aan artikelen uit een hoogstaande beschaving: sandalen, glaswerk, hoogwaardig aardewerk, mantelspelden, gespen etc..

Linksboven sierbeker 4de eeuw, linksonder schenkkan 1ste eeuw, rechts twee urnen 1ste eeuw

Linksboven sierbeker 4de eeuw, linksonder schenkkan 1ste eeuw, rechts twee urnen 1ste eeuw

Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Er zijn een aantal unieke en belangrijke vondsten gedaan in de gemeente, waaronder de brug tussen Cuijk en Middelaar waar al uitgebreid aandacht aan is besteed. Prachtige grafvondsten in de begraafplaatsen rond Cuijk getuigen van de welvaart van de plaats.

Maar ook de vondst van een Gallo-Romeinse tempel onder de het wegdek van de huidige Maasboulevard en een aardewerken urn met een grote muntschat kunnen tot deze unieke ontdekkingen worden gerekend. Ook van belang is het vinden van leren sandalen in de Maas bij de opgraving van de brug. Deze sandalen zijn door het rivierwater zo goed geconserveerd dat deze laten zien hoe Romeinen in die tijd hun schoeisel gedragen moeten hebben.

Video Spannendegeschiedenis.nl

Oog in oog met de geschiedenis: de nieuwe Romeinse Tuin achter de VVV vestiging aan de Maasstraat in Cuijk.

Archeologie in Cuijk: https://www.facebook.com/Archeologie-in-Cuijk-1146269312079664/