Maastollen

Tot op de dag van vandaag is de Maas een belangrijke vaarroute en handelsverbinding. Ook nu is er nog volop scheepvaartverkeer; vrachtverkeer via het water is goedkoop en de rivier verbindt nu eenmaal grote verstedelijkte- en industriegebieden. En waar vervoer is valt geld te verdienen, tegenwoordig via tolkastjes en stickers achter de voorruit van je auto, vroeger gewoon via handje ophouden: stoppen en betalen.

Weer een venster waarin de Maas een rol speelt, Maastollen - onder het venster Over-leven aan de Maas.