Watersnood 1920

Beste Canon-kijkers,

vandaag twee nieuwe vensters, een hoofdvenster over de watersnood van 1920, en daaronder een brief van AJ van Riet uit Beers - een uniek en prachtig ooggetuigenverslag.

Geen of weinig feiten (hoe groot was het gat in de dijk bv) maar veel meer een verledenverbeelding, een blik op het verleden vanuit het perspectief van mensen. Zo kunt u meelezen en -voelen.

[caption id="attachment_1737" align="aligncenter" width="300"]Watersnood te Cuijk 17 januari 1920. Met een roeibootje worden de menschen levensmiddelen gebracht. Watersnood te Cuijk 17 januari 1920. Met een roeibootje worden de menschen levensmiddelen gebracht.[/caption]