Vurige katholieke vrouwen

In 1928 werd de Vrouwelijke Jeugdbeweging van de Katholieke Actie, de Graal, opgericht. De beweging wilde een 'groot leger van jonge vrouwen' bijeenbrengen, om ze te beschermen tegen gevaren en, om ze te vormen tot 'vurige katholieke vrouwen' die in alles een voorbeeld zijn!

Aan de wieg van deze beweging stond de jezuïet prof van Ginneken, hij besefte dat je niet alle vrome vrouwen als non collectief moest opsluiten in een klooster. De grote wereld daarbuiten zou dan beroofd worden van (zijn woorden): “het allermachtigste wapen ten goede, dat God de man in handen heeft gegeven”.

Ze zijn ver gekomen....

Moderne Tijd - Het Rijke Roomse  Leven - Vrouwelijke gangmakers [caption id="attachment_2677" align="aligncenter" width="300"] Foto afkomstig uit de collectie van de MIAM (Missie Actie Martinusparochie). Excursie rk vrouwengilde st Anna te Cuijk
Vlnr: ..................[/caption]

NB: De foto's die we publiceren hebben van af nu een beperkt onderschrift. U zult niet alle namen meer zien. Dat heeft te maken met de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei van kracht wordt. Deze wet (de AVG) vereist dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Daar willen we ook aan voldoen, maar dat betekent voorzichtigheid bij het publiceren van data die verwijzen naar (levende) personen. Zonder uitdrukkelijke toestemming is dat zeer riskant, de boetes zijn hoog!. We zouden kunnen zeggen 'namen bij de redactie bekend', maar de redactie mag die namen, zonder toestemming van de nog levende personen niet geven.

Het is even afwachten hoe dit in de praktijk gaat werken, wellicht kunnen we te zijner tijd een beroep doen op een 'gerechtvaardigd belang', we leggen per slot van rekening de geschiedenis vast en die zullen we toch, op een of andere manier, met u moeten kunnen delen.