Sporen van het religieus erfgoed in het Land van Cuijk

Mogen protestanten nogal eens recht in de leer zijn, bij katholieken gaan het goede van de schepping, het ware van het geloof en het schone van het aardse leven moeiteloos samen. Na terugkeer van de godsdienstvrijheid in de negentiende eeuw (met dank aan de Fransen) en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 herleefde het katholicisme in Nederland. De katholieke kerk begon (opnieuw) systematisch voor haar geloof te werven en te missioneren. Deze emancipatie van de katholieken was zeer succesvol en de katholieke cultuur beleefde een ongekende bloeiperiode, het Rijke Roomsche Leven. Volgende week sporen van het religieus erfgoed in het Land van Cuijk.