Coole Huub

"Als ik vuur zie ben ik niet te houden. Dan meen ik dat er mensen in nood zijn. Het is geen sport. Ik ben geen halve pyromaan, zoals ze wel eens van brandweerlieden zeggen." Maar des te meer iemand die zijn hoofd koel houdt. Huub Jacobs, brandweerman. In de serie Kuukse Minse zowaar een held.

[caption id="attachment_1852" align="aligncenter" width="283"]Huub Jacobs werd geboren in Cuijk op 13-09-1918 en overleed alhier op  18-06-1978.  Hij was vanaf 1947 chauffeur monteur bij de gemeente en vanaf 1966 opzichter technische dienst gemeentwerken Cuijk.  Vanaf 1946 was hij ook lid van de vrijwillige brandweer. Op 01-01-1960 werd hij ondercommandant en op 01-01-1973 adjunct hoofdbrandmeester. In 1964 ontving hij de bronzen medaille van het Carnegie heldenfonds voor het redden van 3 mensen uit een met giftige gassen gevulde looiput.  In 1968- bronzen kruis, 1971 verzilverd kruis, 1976 verzilverde gesp Huub Jacobs werd geboren in Cuijk.  In 1964 ontving hij de bronzen medaille van het Carnegie heldenfonds voor het redden van 3 mensen. In 1968- bronzen kruis, 1971 verzilverd kruis, 1976 verzilverde gesp[/caption]