Immaterieel Cultureel Erfgoed

Onder 'extra's een nieuw venster in de canon, geen nostalgisch rariteitenkabinet van folklore uitingen, maar levend erfgoed. Hierbij gaat het onder andere om cultuuruitingen die u van huis uit heeft meegekregen, die u zich eigen heeft gemaakt, en die u op uw beurt aan een volgende generatie wilt overdragen, al dan niet in aangepaste vorm.