Het grootste zandgat van Nederland

Tussen de Maas, de A73 en de provinciale weg N321 ligt een gebied dat een waterrijke historie heeft. In oude tijden vroeg men zich weleens af of dit een stuk van de Maas was dat af en toe droogvalt of land dat regelmatig onder water staat.

Nu ligt er een mammoetplas, de Kraaijenbergse plassen, kortweg 'de Kraai'. Een korte historie waarbij we u alle heisa rondom de politieke besluitvorming maar besparen. Onder extra's, Water voor water.

Het promotiebord voor de Kraaijenbergse Plassen op de keersluis haven Katwijk