Gelukkig in een gesticht

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, met dit jaar als thema ‘geluk’. Daar sluiten wij ons graag bij aan met een verhaal over het Liefdesgesticht in Cuijk.

Het Liefdesgesticht is misschien wel de eerste multifunctionele accommodatie van Cuijk geweest, bewoond door de Zusters van Liefde. Zij hebben zich honderdzeventig jaar ingezet voor de Cuijkse gemeenschap. O.a. voor een goed verzorgde oude dag, lichamelijk en geestelijk. Pionierswerk door de Zusters van Liefde.

De overige goede werken leest u in de eerste van een drietal vensters (Liefdesgesticht - Porta Caeli - Maartenshof) over de bejaardenhuisvesting/ouderenzorg in Cuijk.

Moderne Tijd - De ouderenzorg in Cuijk - Gelukkig in een gesticht

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="431"] Huidige zorgcentrum Castella[/caption]