Immaterieel cultureel erfgoed

Waar houdt de cultuur van het dagelijks leven op en waar begint erfgoed? En wat te denken van ‘nieuwe tradities’, kunnen die ook meegenomen worden in een canon?

Een nieuw venster in de canon, geen nostalgisch rariteitenkabinet van folklore uitingen, maar levend erfgoed. Hierbij gaat het onder andere om cultuuruitingen die u van huis uit heeft meegekregen, die u zich eigen heeft gemaakt, en die u op uw beurt aan een volgende generatie wilt overdragen, al dan niet in aangepaste vorm. Kijkt u ook eens op volkscultuur:  ‘Immaterieel erfgoed verbindt mensen, geeft betekenis aan het leven en kleur aan de samenleving, zorgt voor een gevoel van continuïteit en identiteit en weerspiegelt de culturele diversiteit van Nederland. Het maatschappelijk belang er van is groot. Immaterieel erfgoed is een wezenlijke tak van erfgoed, gedragen door mensen van nu, die hun immaterieel erfgoed door willen geven aan de toekomst'. Aldus de visie van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Om te beginnen alvast het Cuijks volkslied, eigenlijk 'Feestlied Cuijk 2000 jaren'. Geschreven in 1948 door Bert van Heukelom voor het feest Cuijk 2000 jaar. Gezongen door Ingrid Heijl, Gerton van der Heijden en het Kuuks erfgoedkoor. Veel Kuukse kennen wel het eerste couplet. Wilt u het helemaal meezingen, de tekst van het lied staat in het verdiepingsvenster 'Feestlied Cuijk 2000 jaren'.

[audio mp3="http://cuijksarchief.nl/sites/default/files/uploads/2016/04/3.-Kuuks-Volkslied.mp3"][/audio]  

Clio is de muze van de geschiedschrijving. Zij noteerde namen en daden, en bewaarde die. U kunt ons helpen ‘Cuijks erfgoed’ te bewaren. Hierbij gaat het niet alleen om voorwerpen en feiten. Cultuur kan zich ook manifesteren in verhalen, muziek, rituelen, kennis, ambachten en gebruiken. Dit materiele en immateriele erfgoed kunnen we doorgeven en beschermen. Schrijft u eens een brief aan Clio info@fotoarchiefdienst.nl en help ons dit Cuijkse erfgoed te beschermen. Na redactie kan uw bijdrage gepubliceerd worden op deze site.