Extra's

Will Durant schreef ooit: ‘de geschiedenis is als een rivier met zijn oevers. Veel wetenschappers concentreren zich op het bloedige water dat zo vaak door de rivier stroomt. Maar zien niet dat op de oevers mensen toch altijd blijven voortbouwen aan hun bestaan’

Sommige dingen kunnen niet in één tijdvak geplaatst worden maar zijn van dusdanig belang voor het historische verhaal van de gemeente Cuijk dat we daaraan niet voorbij willen gaan. Geschiedenis is zo veel meer dan een opeenvolging van grote zaken. Natuurlijk hebben we een aantal keren een bezettende macht gehad (Duitsers, en niet te vergeten de Romeinen), zijn er overstromingen en andere rampen geweest. Angst, leed, honger, bloed en opvallende personen lijken vaak de geschiedenis te domineren.

Maar er gebeurt veel meer dat de moeite waard is om vertelt en herinnerd te worden. En niet alles is in steen gebeiteld, we hebben al romeinse sandalen, pijlpunten, restanten bouwmateriaal, monumenten ed.. Maar er zijn ook nog gebruiken, rituelen, praktijken, ambachten en liedjes om te identificeren en kenbaar te maken. Ook het lot van de kleine luyden mag aan bod komen. Zo bouwen we de canon verder uit en vullen we uw geheugengaten.

Te veel om in een keer te lezen, maar u mag gerust vaker terugkomen, om bijvoorbeeld te genieten van de verhalen over Kuukse Minse of over de rivier de Maas die van zeer grote invloed is geweest op de ontwikkeling van Cuijk. Maar ook zaken die u zich misschien nog maar net herinnerd, zoals in het venster Op zoek naar de verloren tijd.