Een stukje geschiedenis over Arnold von Geusau

Maasstraat  Kermis  1880  origineel

Aquarel: Maasstraat  Kermis  1880  origineel Arnold von Geusau is voor Cuijk belangrijk omdat hij aan het eind van de 19e eeuw een aantal mooie aquarellen heeft gemaakt van het dorp Cuijk en de omgeving. Ondanks het feit dat deze aquarellen geen al te hoge kunstwaarde hebben, zijn ze zeker uit historisch oogpunt van groot belang voor de lokale geschiedenis, omdat zij een mooi tijdsbeeld geven van Cuijk. Bovendien zijn ze uit een periode waarin de fotografie en daarmee de prentbriefkaarten nog geen gemeengoed waren. Door de inmiddels niet meer bestaande drukkerij Van Lindert in Cuijk is een dertiental aquarellen in vierkleurendruk uitgegeven en deze zijn te koop bij de FotoArchiefDienst. Er zijn meerdere schilders met de naam Von Geusau, die vele schilderijen en prenten hebben vervaardigd van diverse plaatsen in Nederland. Ook heeft de familie veel tijd doorgebracht in Indonesië, waar eveneens veel aquarellen zijn gemaakt. De familie Von Geusau stamt af van een oeradellijk geslacht uit Thüringen in Duitsland. De vader van Arnold is bij koninklijk besluit van 8 april 1816 in de Nederlandse adel ingelijfd en hem is de titel jonkheer toegekend. Een ander belangrijk gegeven is dat de familie banden heeft met de Von Amsbergs, waarvan de overleden echtgenoot van koningin Beatrix een telg was. Arnold van Malsen alias Arnold von (of van) Geusau wordt geboren op 9 maart  1816 in St-Michielsgestel. Hij  is de onechte zoon van de jonkheer Willem Arnold Alting van Geusau en Neeltje van Malsen. Arnold wordt in de burgerlijke stand ingeschreven onder de naam van zijn moeder: Van Malsen. Over Arnold’s jeugd zijn geen gegevens bekend. Uit zijn dossier blijkt dat hij na 1840 wordt gedegradeerd tot”gemeen” soldaat. Die degradatie is een gevolg van zijn gedrag en omgang met anderen. Hij is verslaafd aan de drank en heeft een zwak gestel aldus zijn conduitestaat. Hij blijft in militaire dienst tot april 1841. Dan besluit hij om voor een ambtelijke loopbaan te kiezen. Arnold ging een relatie aan met Maria Clementine Dusser de Barenne. Zij is geboren in Harderwijk op 20 mei 1842. In Venlo worden uit dit huwelijk twee kinderen geboren: Maria van Malsen in 1868 en Johannes van Malsen in 1869. Er ontstaan grote problemen in het gezin. De relatie houdt geen stand en het huwelijk wordt in 1873 ontbonden. In de procedure van de echtscheiding geeft hij  te kennen dat zijn naam “Arnold van Malsen, zich noemende en schrijvende Arnold von Geusau” is. Uit het dossier inzake deze echtscheiding blijkt dat een en ander te wijten is aan het gedrag van de vrouw. In een aanval van krankzinnigheid probeert zij beide kinderen door wurging om het leven te brengen. Het zoontje Johannes overlijdt in oktober 1870. Na een straf hertrouwt zij in 1899  en zij overlijdt in Leiden op 19 februari 1917.Door het gedrag van zijn echtgenote wordt Arnold in 1871 ontslagen als rijksontvanger. In januari 1874 wordt Arnold, komende vanuit Vierlingsbeek, ingeschreven in het bevolkingsregister van Cuijk. Hij overlijdt in Cuijk op 17 mei 1886. Bron: afdeling Heemkunde FotoArchiefDienst