de verhalen

Van af nu wordt de canon regelmatig uitgebreid met ‘verhalen’. Verhalen die het verleden (verder) toegankelijk en herkenbaar maken. Alhoewel de canon is opgezet door (semi)professionele historici, en zeker ook nog in handen blijft van deskundigen, wil het niet alleen de historische waarheid naar de samenleving presenteren. De canon wil meer zijn dan een geschiedenis van artefacten, het probeert ook een brug te slaan naar de personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Cuijk zich ontwikkeld heeft tot wat het nu is. Makkelijk herkenbare beelden die u als lezer, op een heel direkte manier, in contact brengen met de tijd en plaats van handeling. Leest u alvast de eerste verhalen onder Moderne Tijd, Industrialisatie; de ‘van Cuijk monoplane’ en een heel persoonlijk verhaal van Cees Homburg over de vleesgigant.