De Joodse gemeenschap in Cuijk (40-45)

Leren van de geschiedenis lijkt een onmogelijke opgave. En zelfs als die voorspeld wordt zijn we niet in staat het tij te keren. Volgende weekend een kort verdiepingsvenster over het lot van de Cuijkse joden in de Tweede Wereldoorlog. Toen in 1945 de kanonnen eindelijk zwegen konden we de balans van de bezetting opmeten, en die was voor enkelen niet best.