De gemeentehuizen van Cuijk

Een gemeentehuis is tegenwoordig niet meer weg te denken in een gemeente, dus ook niet in Cuijk. Er is een gemeentebestuur, er werken ambtenaren en deze mensen moeten allemaal een werkplek hebben.

raadhuis

We praten dus over een noodzakelijke, niet meer weg te denken voorziening, maar dat is eigenlijk pas een relatief korte tijd het geval. Pas in de negentiende eeuw ontstond er behoefte aan een gebouw als gemeentehuis. Omstreeks 1860 ontstonden er plannen om in Cuijk een gemeentehuis te bouwen, voor die tijd kon men volstaan met het huren van ruimten.

Een venster over de Cuijkse gemeentehuizen van 1865 tot nu.

Extra – Gebouwen die nog maar namen lijken – Gemeentehuizen Cuijk