Brieven aan Clio

Clio is de muze van de geschiedschrijving. Zij noteerde namen en daden, en bewaarde die. U kunt ons helpen ‘Cuijks erfgoed’ te bewaren. Hierbij gaat het niet alleen om voorwerpen en feiten. Cultuur kan zich ook manifesteren in verhalen, muziek, rituelen, kennis, ambachten en gebruiken. Dit materiele en immateriele erfgoed kunnen we doorgeven en beschermen. Schrijft u eens een brief aan Clio info@fotoarchiefdienst.nl en help ons dit Cuijkse erfgoed te beschermen. Na redactie kan uw brief gepubliceerd worden op deze site. Ook kan er, bij voldoende reakties, een nieuw venster samengesteld worden; immaterieel cultureel erfgoed.