Fototentoonstelling afscheid gemeente Cuijk vanaf 1 mei 2022

In het weekend van 26 t/m 28 november 2021 zou er in de schouwburg afscheid genomen worden van de huidige gemeente Cuijk. Door het Cuijks Archief werd gewerkt aan een fototentoonstelling over de periode 1994 (na herindeling) tot heden ten behoeve van dit afscheid. Op chronologische basis werden vele foto’s van Beers, Cuijk, Haps, Katwijk, Linden, Sint Agatha en Vianen tentoongesteld, die kenmerkend waren voor de huidige gemeente. Door de Covid-19 maatregelen kon deze tentoonstelling toen niet doorgaan.

Magazine voorjaar 2022

 

Magazine 2022

Missionarissen kunnen nog steeds de weg wijzen

In het behoorlijk overspannen discours over dekolonisering, dat weinig nuance toelaat, moeten ook missionarissen het ontgelden. ‘Radertjes in de koloniale machine’ waren ze. In deze ‘woke’ tijden kan je moeilijk anders verwachten, terwijl het beeld van onze missionarissen in de voormalige missiegebieden helemaal niet eenduidig negatief is. Ook hier werden ze lange tijd op handen gedragen. Tijd voor rehabilitatie.

De Cuijkse Sesamfeesten

Cuijk, net na de Tweede Wereldoorlog, de wapens waren het zwijgen opgelegd, we konden de draad weer oppakken. Los van de oorlogstrauma’s had Cuijk nog een ander probleem, het lag in een economisch zwakke regio van Nederland. Beperkt in haar bestaansmiddelen was er niet genoeg werk, weinig scholingsmogelijkheden en had Cuijk een zwak sociaal en cultureel leven. Het was weliswaar niet alles kommer en kwel, maar het kon een stuk beter. Zaak dus om het een en ander in de steigers te zetten.

En dat lukte, en het werd groots gevierd.