40 jaar Cuijks Archief

40 jaar Cuijks Archief

 

Dit jaar bestaat het Cuijks Archief 40 jaar.

In 1983 werd de Stichting FotoArchiefDienst opgericht door een aantal Cuijkse vrijwilligers.

Het doel van de stichting was het verzamelen en digitaliseren van (oude) foto's.

Later werd dit uitgebreid met bidprentjes, documenten, kranten, etc.

en nog later kwam het archief van de gemeente Cuijk erbij.

Daarom werd in de loop der jaren de naam veranderd in Cuijks Archief.

 

Natuurlijk zal dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan

en zal er op bepaalde momenten stilgestaan worden bij dit jubileum.

Hierover later meer.